İŞ AKIŞLARI

 

İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.Y.001 Senato Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.002 Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.003 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu İş Akış Süreci
İ.A.Y.004 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu İş Akış Süreci
İ.A.Y.005 Eğitim-Öğretim Komisyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.006 Yayın Komisyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.007 Web Duyurusu İş Akış Süreci
İ.A.Y.008 Fotoğraf ve Video Çekimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.009 Toplu E-Posta Atma İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.010 BRIFING Dosyası Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.011 Etiket Basma İş Akış Süreci
İ.A.Y.012 Üniversite Tanıtımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.013 BİMER Bilgi Edinme İş Akış Süreci
İ.A.Y.036 Satın Alma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037 Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038 Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039 Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040 Pazarlık İhalesi Usulü Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041 Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042 İhale Dokümanına Şikayet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044 Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.046 Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.048 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049 Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050 Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051 Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052 Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053 Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054 Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055 Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058 Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059 Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060 Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061 Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062 Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.216 İç ve Dış Yazışma İş Akış Süreci
İ.A.Y.217 Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.218 Aylıksız İzin İş Akış Süreci
İ.A.Y.219 Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220 Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221 Yıllık/Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci